Zelfhulp voor angstige patiënten

Home » Angstige patiënten

Methoden

De laatste jaren zien we dat er diverse methodes zijn ontwikkeld voor zelfhulp voor angstige patiënten. Sommige methoden zijn toegespitst op angst voor de tandarts, andere zijn meer algemeen en gericht op het verminderen van angst en/of fobieën. Sommige methodes worden ondersteund door geluids en/ of visuele informatie, voor andere methodes kunt u begeleid worden door een therapeut. Veel van deze methode worden aangeprijsd als werkzaam voor een grote groep mensen. Onze ervaring is dat mensen erg verschillend zijn en dat niet iedereen baat heeft bij dezelfde aanpak. Wij denken dat mensen die zichzelf op deze wijze willen helpen, het beste kunnen kiezen voor een methode die hun aanspreekt. Hieronder geven we dan ook kort een aantal methodes weer, met links naar pagina’s buiten onze website, waar dieper wordt ingegaan op de betreffende methode.

NLP

NLP, oftewel neuro-linguïstisch programmeren, houdt zich bezig met de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan communicatie. Bij de ontwikkeling van NLP werd geput uit vele wetenschappelijke disciplines. Een belangrijk element bij NLP is de taalkunde. Angst om te veranderen komt bij heel veel mensen voor. Het belemmert hen vaak om te doen wat ze werkelijk zouden willen doen. NLP geeft inzicht in beperkende overtuigingen en in de oorzaken die hierachter schuilgaan. De NLP-communicatiemethodiek reikt structuren en gereedschappen aan die het mogelijk maken om gedrag in positieve zin te veranderen. In het boek “je ongekende vermogens” vertelt Anthony Robbins wat NLP is, en wat NLP kan doen. Volgens hem is het eenvoudig: als men zich een innerlijke voorstelling maakt van hoe men wilt zijn of’ wat men wilt bereiken, dan heeft dat innerlijke beeld, die innerlijke gedachte, een duidelijke positieve invloed.

Emotional Freedom Techniques

Op de website van Jan Heering wordt mensen met angst voor de tandarts EFT aangeraden. Dit staat voor Emotional Freedom Techniques en is een techniek die door Dr. Callahan is ontwikkeld. Dr. Callahan stelt dat het helemaal niet zeker is dat de negatieve emoties worden veroorzaakt door een herinnering aan een in het verleden opgedane negatieve ervaring. Hij bedoelt hiermee niet dat de ervaring niet zou hebben plaats gevonden, maar dat de angst niet veroorzaakt wordt door deze ervaring. Naar zijn mening is angst een verstoring in het meridiaanstelsel. Zijn behandelaanpak bestaat dan ook uit het bekloppen van de eindpunten van de meridianen om de verstoring op te heffen.

Info over meridianen

Nerofeedback

Neurofeedback is een methode om de hersenen te trainen. Hierdoor zijn de hersenen in staat om een groot aantal psychische klachten zelf te genezen. Neurofeedback blijkt als therapie ook effectief bij angst, omdat het helpt om de hersenen uit een ingesleten negatief gedragspatroon te halen. Door middel van bijvoorbeeld een EEG meting in combinatie met een computerspelletje, wordt bij neurofeedback de hersenen getraind om een gezond hersengolfpatroon aan te maken.

Info over Neurofeedback

Drs. Cor Anneese

Op de website van Drs. Cor Anneese, staat: Omdat ik zelf als de dood voor de tandarts was, schreef ik het zelfhulpboekje ‘Bang voor de tandarts’. In dit boekje beschrijft Drs. Cor Anneese dat angst voor de tandarts in de meeste gevallen is ontstaan door slechte ervaringen bij of met de tandarts. Tandartsproblemen zijn, volgens hem, meestal terug te voeren op gedachten die te maken hebben met angst en pijn. Deze gedachten zijn niet altijd redelijk. Aan de hand van vragenlijsten en andere tips wordt er geprobeerd dit gedachten patroon te doorbreken en de onredelijk gedachte om te zetten naar meer redelijke gedachte.

Autogene training

Autogene training is een methode van zelfhypnose die door systematische oefening uit het zelf (autogeen) wordt ontwikkeld. De training is er op gericht om met behulp van gedachte oefeningen invloed te krijgen op de diepere ontspanningsprocessen in het lichaam. Alleen al de gedachte aan ontspanning maakt dat het lichaam zich ontspant. De bedoeling is dat door concentratie op bijvoorbeeld de ademhaling en de spieren het steeds gemakkelijker wordt de spanning te signaleren zodat het mogelijk wordt om op elk gewenst moment te ontspannen.

Æsthetic design

Grevelingstraat 83
2161 WE Lisse
Telefoon: 0252 426 726
E-mail: aesthetic@tanddesign.nl

Maandag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Dinsdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Woensdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Donderdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Vrijdag/zaterdag/zondag: Gesloten