Huisregels

Home » Huisregels
 • Wij werken uitsluitend volgens afspraak.
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
 • Het afzeggen van een afspraak dient u uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
 • Bij een eerste bezoek brengen wij samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. We voeren een uitgebreid mondonderzoek uit en er wordt een behandelplan gemaakt. Voor de nodige behandelingen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Bij het eerste consult wordt ook gevraagd naar uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en allergieën. U ontvangt vooraf een anamneseformulier. Dit formulier dient u zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen voor het 1ste consult.
 • Wanneer u ’s ochtends voor 10:00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
 • Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende behandelaar vermeld.
 • Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij u naar de mondhygiëniste. De controles worden 2 keer per jaar gepland, omdat wij het behoud van uw gebit belangrijk vinden. Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de behandelaar met u wat er moet gebeuren en hoe vaak u daarvoor moet terugkomen. Er zal een kostenbegroting worden gemaakt, waarop onvoorziene omstandigheden en de daarbij behorende kosten niet worden meegerekend.
 • Betalingen geschieden per behandeling via Fa-med. Met bepaalde zorgverzekeraars zijn er overeenkomsten zodat de rekening rechtstreeks kan worden gedeclareerd. Kijk in uw polis om te zien op welke vergoeding u recht heeft. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar
  Fa-med, telefoonnummer: (0900) 0885.
 • Wij sturen elke donderdag een afspraakherinnering via e-mail of per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende week. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.
 • U bent altijd zelf verantwoordelijk om wijzigingen aan ons door te geven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).
 • Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!
 • Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luistert u deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.
 • Waak zelf over uw eigendommen. Aesthetic Design is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 • Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Æsthetic design

Grevelingstraat 83
2161 WE Lisse
Telefoon: 0252 426 726
E-mail: aesthetic@tanddesign.nl

Maandag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Dinsdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Woensdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Donderdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Vrijdag/zaterdag/zondag: Gesloten