Team

Boaz

Tandtechnicus, maat in de maatschap Æsthetic Design,
algemeen directeur, opdrachtnemer, is werkzaam onder supervisie van tandarts Vera.


 

Vera L. de Souza Macedo, BIG reg.nr: 69916910002
BIG geregistreerd tandarts, opdrachtgever,
ingeschreven bij kwaliteitsregister


 

Valesca Lima Paula , BIG reg.nr: 59922058202
BIG geregistreerd tandarts


 

Emilia
Tandartsassistente


 

Vivienne
Preventie-assistente en praktijkmanager