Zorgverzekering

Home » Zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet regelt de aanspraken die mensen op zorg kunnen maken. Deze zorgverzekeringswet geldt voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of loonbelasting betaalt. Uitgezonderd zijn gemoedsbezwaren en militairen in actieve dienst. De zorgverzekeringswet heeft een verplichte basisverzekering met daarin een standaardpakket, wat voor iedereen gelijk is.

Welke tandheelkundige zorg zit in het verplichte standaardpakket?

  • De vergoeding van een deel van het kunstgebit (exclusief de eigen bijdrage).
  • De tandheelkundige zorg voor de jeugd tot 18 jaar (exclusief orthodontie en kronen of bruggen).
  • Bijzondere tandheelkunde voor patiënten met een handicap of aangeboren afwijking.
    Behandeling door een kaakchirurg.

De verzekerde heeft voor de basisverzekering keuze uit een groot aanbod aan onderling variërende polissen. Ook het verplichte standaardpakket kan daardoor in prijs verschillen. Naast de keuze van zorgverzekeraar, heeft de verzekerde bij het afsluiten van een polis o.a. de volgende keuze mogelijkheden:

  • In natura (vooraf gecontracteerde zorg)
  • Op basis van restitutie (op basis van een kostenvergoeding)
  • Een mix van beide (bijvoorbeeld als er voor het standaardpakket een natura verzekering wordt afgesloten en daarnaast aanvullende verzekerd wordt. Vaak zal deze aanvullende verzekering op basis van restitutie zijn)

Verschillende verzekeringen
Bij een naturaverzekering betaalt de zorgverzekeraar de rekening als de zorg in het standaardpakket zit. De verzekerde kan voor zorg uit het standaardpakket in principe alleen naar zorgverleners (tandartsen, enz) gaan waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Er zijn uitzonderingen, zoals een tekort aan tandartsen in uw regio.

Bij een restitutieverzekering kan de verzekerde zelf de zorgverlener kiezen. In veel gevallen maken zorgverzekeraar en zorgverlener afspraken zodat de zorgverzekeraar de rekening voor zorg uit het standaardpakket direct betaald aan de zorgverlener. Is dat niet het geval dan moet de verzekerde de rekening van de zorgverlener eerst zelf betalen, voordat de verzekerde de kosten door de zorgverzekeraar vergoed krijg.

Het type polis wat de verzekerde heeft afgesloten met de zorgverzekeraar, bepaalt de hoogte van de de vergoeding van de verzekerde voor tandheelkunde. Daarbij is het soms verplicht om voor bepaalde behandelingen vooraf toestemming (een machtiging) aan te vragen. Kiest de verzekerde voor een naturaverzekering, dan spelen ook de overeenkomsten die de zorgverlener heeft afgesloten met de zorgverzekeraar een rol.

Meer informatie
Voor meer informatie over de overeenkomsten die Æsthetic Design heeft afgesloten: De zorgverzekeraars overeenkomsten
Voor uitgebreide overheidsinformatie over de nieuwe zorgverzekering op internet: De zorgverzekering

Æsthetic design

Grevelingstraat 83
2161 WE Lisse
Telefoon: 0252 426 726
E-mail: aesthetic@tanddesign.nl

Maandag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Dinsdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Woensdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Donderdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Vrijdag/zaterdag/zondag: Gesloten